Kurumsal

Vizyonumuz

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi.

Misyonumuz

Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak.

Hedef Kitlemiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurodesk  Temas Noktası, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluştur. Bu kapsam da 13+ yaş ve üstü herkese kapımız açıktır.

Hedef ve Amaçlarımız

 • Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli çalışmalar yürütmek;
 • Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek;
 • Sunulan fonları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek ve yol gösterici olmak;
 • Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası bağlantılarımızı da kullanarak profesyonel girişimlerde bulunmak;
 • Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma ve özellikle gençliğe fayda sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek.

Değerlerimiz

 • Güvenilir olmak;
 • Şeffaf ve eleştiriye açık olmak;
 • Duyarlı olmak;
 • Değişime, yeniliğe ve gelişime açık olmak
 • İşbirliğine açık olmak

Aktivitelerimiz

 • Erasmus+ (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları) kapsamında
 • Avrupa Gönüllü Hizmeti (17 – 30 yaş arası gönüllü gençler için)
 • Gençlik Değişimleri (15 – 30 yaş arası gençler için)
 • Eğitim Kursları (17-30 yaş arasında ki gençler )
 • konferanslar ve Seminerler (Üniversiteler, STK, Yerel Kurumlar )
 • Ortaklık Kurma Aktiviteleri
 • Geziler ve Ziyaretler
 • Fuarlar ve Sergile
 • Gençlik Festivalleri
 • Proje Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Eurodesk ile Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları
 • Sosyal ve Akademik Araştırmalar
 • Partiler ve Sosyal Eğlence Etkinlikleri