Devam Eden Projeler

Türkiye’nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri

Proje kodu:
TR01-KA347-048478
Proje Adı:Türkiye’nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri
Proje Başlama Tarihi:01.01.2018
Proje Bitiş Tarihi:31.12.2019
Proje Süresi:24 ay
Proje Lideri:İBB – Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Proje Ortakları:İstanbul Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç Birikim Derneği-Muş;Sorgun Gençlik Derneği-Yozgat
Ulusal Ajans Destek Miktarı:35.630,00 Avro
İBB Katkısı:Projenin yürütülmesi ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan İK, Görünürlük – PR
Proje Hedefleri Genel Amaç: Proje; İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gitmemiş/gidememiş, alt Sosyo-Ekonomik Statüdeki (SES) gençlerin; kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlayarak, İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.
Proje; farklı kültürlerden gençleri bir araya getirerek, katılımcıların farklı kültürleri tanımaları, farklılıklara saygı duymaları, hoşgörülü ve toleranslı bireyler olmaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlanmaktadır
Projenin hedefleri ise:
• İstanbullular arasında hemşehrilik duygularının geliştirilmesi
• İstanbulluluk kimliği konusunda farkındalık yaratılması
• Sosyal içerme ve dayanışmanın güçlendirilmesi
• Kültürlerarası diyalog
• Farklı inanç ve kültürlere/Farklılıklara saygı
• Kuşaklararası diyalog kurulması
• Fotoğrafçılık eğitimi verilerek gençlerin sertifikalandırılması
• Sosyoekonomik Statüsü (SES) düşük gençler seçilerek fotoğrafçılık mesleğine yönlendirilmesi
• Farklı konseptte bir sergi düzenleyerek İstanbul’un kültür hayatına katkıda bulunmak
• Gençlerin sosyal sorumluluk bilinci ve davranışı geliştirmeleri
• İstanbulluluk bilinci ve kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ile kente karşı sorumlu bireylerin yetiştirilmesidir.

: INTERNET ENTREPRENEURSHIP OF YOUTH BASED ON MODERN AND INNOVATIVE MOBILE APPLICATION

Proje kodu:
Proje Adı:INTERNET ENTREPRENEURSHIP OF YOUTH BASED ON MODERN AND INNOVATIVE MOBILE APPLICATION
Proje Başlama Tarihi:01 KASIM 2016
Proje Bitiş Tarihi:01 KASIM 2018
Proje Süresi:24 ay
Proje Lideri:VOICE OF THE YOUTH – BULGARİSTAN/PLOVDİV
Proje Ortakları:İBB GENÇLİK ve SPOR MÜDÜRLÜĞÜ – TÜRKİYE
VOICE OF THE YOUTH – BULGARİSTAN/PLOVDİV
Ulusal Ajans Destek Miktarı:
İBB Katkısı:
Proje Hedefleri Genel Amaç: HAKKINDA: Proje etkinlikleri kapsamında katılımcılar iletişim teknolojisine yönelik en son yenilikçi çözümleri öğrenecek ve genç girişimciliğin deneysel öğrenimi için geliştirilen eğitim programında pratik deneyim ve beceriler kazanacaklar, başarılı girişimcilerle video röportajları hazırlayacaklardır
FALİYETLER; Yeni ticari fırsatlar yaratmak ve Avrupa ticaret ortamının dönüşümünü hızlandırmak için Avrupa işletmelerinde dijital teknolojilerin akıllı kullanımını teşvik etmek. Projenin temel amacı gençlik çalışanlarının ve internet genç girişimcilerinin dijital okur yazarlıklarını ve tüketim kültürlerini arttırarak sayısal bilgi tabanını takviye etmek ve dijital bir iş dostu çevreyi katalize etmektir. Kapasite Geliştirme faaliyetleri – konferanslar, çalıştaylar ve toplantılar gibi gençlik alanında politika diyalogu, işbirliği, ağ oluşturma ve uygulamaların alışverişini teşvik eden faaliyetler; gençlik çalışmalarını sunmak ve özellikle açık ve esnek öğrenme materyalleri, sanal işbirliği ve açık eğitim kaynakları yoluyla eğitim ve destek sağlamak için yeni formların oluşturulması
Hareketlilik faaliyetleri – Program ve uygun Ortak ülkeler arasındaki gençlik değişimleri;
Etkinlik, proje içinde yaratılan yenilikçi “Smart Biz App” ürününün sunumuna ve genç çalışanların çalışmalarını başlatmak için motive olmuş dezavantajlı gençlerin yaygın eğitim biçiminde yeni oluşturulmuş olanakları sunmaya yöneliktir.

USING SPORT TO EMPOWER PEOPLE (USTEP)

Proje kodu:
Proje Adı:USING SPORT TO EMPOWER PEOPLE (USTEP)
Proje Başlama Tarihi:Eylül 2016
Proje Bitiş Tarihi:Ağustos 2018
Proje Süresi:24 ay
Proje Lideri: International Educational Center GEMS – ÇEKYA
Proje Ortakları:İBB GENÇLİK ve SPOR MÜDÜRLÜĞÜ – TÜRKİYE
YOUTHART – TÜRKİYE
TheDojo.Org.UK Ltd – İNGİLTERE
Ulusal Ajans Destek Miktarı:56.765 Euro
İBB Katkısı:
Proje Hedefleri Genel Amaç: – Projenin Amaçları
Projenin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Uluslararası boyutta verilecek dövüş ve sahne sanatları eğitimleriyle imkanları kısıtlı gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek
Kurumsal eğitimler yoluyla gençlere iş dünyasına yönelik fırsatlar sunmak
Gençlere girişimcilik becerileri kazandırarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak
Gençlere pratik yapabilecekleri ve ve becerilerini sergileyecekleri ortamlar hazırlamak
Gençlerin faliyetlerini desteklemek için çeşitli paydaşlarla iş birliği yapılarak sektörler arası işbirliği kurmak
İmkanı kısıtlı ve NEET statüsünde olan gençlere uluslararası hareketlilik imkanları sunmak
Proje kapsamında her bir eğitimde toplam 20 olmak üzere, yereldeki etkinliklerle en az 500 kişiye doğrudan katkılar sunmak.

Erasmus+ KA1 Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları Projesi

Proje kodu:
TR01-KA102-030605
Proje Adı:Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları
Proje Başlama Tarihi:01.09.2016
Proje Bitiş Tarihi:31.08.2018
Proje Süresi:24 ay
Proje Lideri:İBB – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü
Proje Ortakları:AFOL Moda Milano İtalya
Ulusal Ajans Destek Miktarı:28.180,00 Avro
İBB Katkısı:
Proje Hedefleri Genel Amaç: • Erasmus+ KA1 Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları Projesi’nin genel olarak amacı; İBB İSMEK Giyim Üretim Teknolojileri ana branşında görev yapmakta olan ve daha önce hiç yurt dışında bulunmamış olan 20 usta öğreticimizin İtalya’nın Milano şehrinde faaliyet göstermekte olan AFOL Moda isimli Moda Tasarım ve Tekstil okulunu ziyaret ederek bahsi geçen kurumda verilen eğitimleri gözlemlemlerine, müfredat ve eğitim sistemlerini, kullanılan ders araç gereçlerini, makine ve ekipmanlarını incelemelerine ve eğitim vermekte oldukları branş ile ilgili farkındalık elde etmelerine ve vizyon sahibi olmalarına vesile olarak, Türkiye’ye geri döndüklerinde gördükleri iyi uygulamaları İBB İSMEK kurs merkezlerinde faaliyete geçirmelerini sağlamaktır.
• Projemiz AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş ve proje faaliyetleri için yapılacak harcamalar Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak 28.180,00 Avro tutarındaki hibe kullanılarak gerçekleştirilecektir.
• Projemiz 6 ayda bir gerçekleştirilecek toplam 4 akıştan oluşmaktadır. Her akışta 5 usta öğretici bulunacaktır. Usta öğreticilerimiz ziyaretler gerçekleştirildikten sonra kurumumuza gözlemleri ile ilgili rapor sunacaklardır.